Szukanie pracy w UE - Skandynawia

Jak to naprawdę jest z pracą w Skandynawii?

Wiele osób (szczególnie bezrobotnych) wyobraża sobie tam eldorado, jednak rzeczywistość jest często bardziej skomplikowana.

Ograniczenia dotyczące pracy, w krajach Unii Europejskiej są mniej więcej takie same. Określa je Traktat o przystąpieniu Polski do Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej). Są oczywiście wyjątki np. Wielka Brytania, jednak kraje skandynawskie do nich nie należą. Podobnie jest w Norwegii, mimo że nie jest członkiem Unii. Sprawy związane z przepływem osób reguluje Układ z Schengen, którego sygnatariuszami są także Norwegia i Szwajcaria.

Polacy mają możliwość dostać pracę sezonową w całej Skandynawii np.: przy zbieraniu truskawek lub na farmach. Praca jest też możliwa częściowo w leśnictwie i budownictwie. W większości przypadków wystarczy znajomość angielskiego. Nie jest konieczna znajomość języków narodowych.

FINLANDIA

Dwuletni okres przejściowy - w tym czasie Polacy będą mogli otrzymać pracę, tylko jeśli miejscowy Urząd Pracy wyda decyzję, że na konkretne miejsce pracy, o które się ubiega, nie można znaleźć Fina lub obywatela piętnastki (dotychczasowych członków UE).
Decyzję można otrzymać zarówno w Polsce (za pośrednictwem Ambasady) jak i na miejscu w Finlandi.

Wyjątek stanowią osoby, które przed 1 maja, przez co najmniej 12 miesięcy z rzędu pracowały już w Finlandii lub członkowie rodzin pracujących już w Finlandii.

Najłatwiej o pracę dla specjalistów z branży IT (programiści, specjaliści od sieci komputerowych czy eksperci od aplikacji komputerowych).

Gdzie szukać informacji:
http://www.mol.fi/finnwork/en/index.html

SZWECJA

Zgodnie z ustaleniami międzyrządowymi - Polak pracujący w Szwecji powinien być traktowany na równi z obywatelem szwedzkim. Innymi słowy ma takie same prawa i obowiązki pod względem warunków zatrudnienia, pracy, wynagrodzenia, stosunku pracy, czy szkolenia zawodowego.

Jest oczywiście kilka warunków, i tak:

  1. Jeżeli osoba podejmuje pracę w Szwecji to powinna przedłożyć ważną ofertę pracy lub dokument potwierdzający zawarcie umowy o pracę.
  2. Jeżeli umowa o pracę jest na okres minimum 1 roku wtedy pozwolenie na pobyt zostanie udzielone na 5 lat
  3. Jeżeli umowa będzie zawarta na mniej niż 1 rok to pozwolenie na pobyt zostanie przyznane tylko na czas zatrudnienia

Najczęściej zatrudnia się Polaków przy pracach sezonowych, chociaż np. lekarze są również mile widziani. Niektóre zawody wymagają specjalnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje.

DANIA

Dania posiada własne regulacje prawne. Pracować i mieszkać można, ale potrzebne jest podanie o pozwolenie na pobyt i pracę, które można uzyskać w ambasadzie w Warszawie. Taka przyjemność kosztuje 420 PLN.

Procedura jednak jest bardzo złożona. Należy złożyć pełną informację i podanie w ambasadzie w Warszawie. Dokumenty wędrują do Kopenhagi do Urzędu ds. Obcokrajowców. Tam zapada decyzja o pozwoleniu na pracę. Dopiero osoba poinformowana otrzymuje pozwolenie i musi zapłacić owe 420 PLN.

Obywatele polscy mogą przebywać w Danii do 90 dni bez obowiązku posiadania wizy. Na okres dłuższy niż 90 dni zobowiązani są ubiegać się o pozwolenie na pobyt. Warunkiem podjęcia pracy w Danii przez obywateli polskich jest otrzymanie pozwolenia na pracę.

Gdzie szukać informacji:
http://www.ambasadadanii.pl/pozwolenia.shtml?id=69
http://www.brh-dania.dk/zatrudnienie.htm

NORWEGIA

Osoby chcące pracować w Norwegii muszą uzyskać stosowne zezwolenie, wydawane przez Krajowe Biuro ds. Cudzoziemców (Statens Utlendingskontor), a pozwolenia na pracę konsultowane są dodatkowo z instytucjami odpowiedzialnymi za rynek pracy.
Pozwolenie można uzyskać poprzez Dział Konsularny Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie.

UWAGA: Przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu pozwolenia na pracę, nie wolno do Norwegii wyjechać, nawet w celach turystycznych.

Jakie dokumenty do konsulatu:

  • wypełnione w języku obcym formularze,
  • paszport, dwa zdjęcia,
  • oferta pracy od norweskiego pracodawcy ze szczegółami odnośnie warunków zatrudnienia, kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Konsulat przesyła wszystkie dokumenty do Norwegii. Decyzja zapada w Norwegii. Zainteresowany otrzymuje odpowiedź listownie.

Gdzie szukać informacji:
http://www.jobpilot.pl/content/journal/pg/pg14.html

Autor: Paweł Kryzan

Wymień opinie na forum...